ДЕПУТАТСКАЯ ВРЕМЕННАЯ КОМИССИЯ ОБНАРОДОВАЛА ОТЧЕТ. МЭР НАЗВАЛ ЭТО ФАРСОМ (видео)

ВРЕМЕННАЯ ДЕПУТАТСКАЯ КОМИССИЯ ОБНАРОДОВАЛА ОТЧЕТ. МЭР НАЗВАЛ ЭТО ФАРСОМ (видео)

Нешуточные баталии развернулись сегодня на сессии Генического городского совета, которые едва не привели к ее срыву из-за невозможности утвердить повестку дня.

 Начнем с того, что на сессию собрались 20 депутатов из 26 списочного состава. Причем, в основном отсутствовали представители, так называемого, большинства. Этим и воспользовалась вторая часть депутатского корпуса, навязав свои условия в принятии решений.

Проблема возникла еще вначале сессии при утверждении повестки дня. Заместитель председателя контрольной комиссии по проверке  эффективности использования бюджетных средств Александр Галько предложил заслушать отчет комиссии. Здесь и разгорелись страсти.

 Как известно, в городском совете считают, что комиссия утратила свои полномочия, просрочив допустимые сроки. С этим не согласны ее члены, и считают временную комиссию легитимной.

 Мэр Геническа Александр Тулупов, ссылаясь на статьи регламента, внес предложение проголосовать за  повестку дня за основу и  отдельно,  за вопрос по отчету. Нетрудно догадаться, чем бы закончилось такое голосование. Поэтому половина депутатов стала настаивать на голосование за повестку дня уже с включенным в нее предложением Александра Галько.

Споры между двумя группами депутатов ни к чему не привели и Александр Тулупов поставил на голосование первоначальную повестку дня без отчета. «ЗА» – 10 депутатов, «ПРОТИВ» – 9. Повестка дня не принята  и городской голова объявляет перерыв на 10 минут. Казалось, что компромисса не будет и сессия не состоится.

 Но после перерыва Тулупов неожиданно согласился на условия меньшинства и поставил на голосование повестку дня, в которой последним вопросом значился отчет контрольной комиссии.

Его в конце сессии с трибуны зачитал Александр Галько:


ТИМЧАСОВА ДЕПУТАТСЬКА КОМІСІЯ                                                                                                   

       ГЕНІЧЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

                VII  СКЛИКАННЯ

СТВОРЕНА РІШЕННЯМ СЕССІЇ  № 206

від 29.08.2016 року

75500, м.Генічеськ, вул.Міська,8, 050-570-24-93, 095-887-11-17, [email protected]

 

Вих№ 26-02-17/1 від 26 лютого 2017р

Звіт тимчасової контрольної комісії генічеської міської ради по перевірці ефективності та правомірності використання бюджетних коштів Генічеської громади та правомірності передачі об’єктів комунальної власності в оренду       

На підставі Рішення Генічеської міської ради №206 від 29.08.2016 року та рішення від 30.09.2016 року тимчасова депутатська комісія провела більше 7 робочих засідань на яких згідно наданих повноважень Генічеською міською радою сформувала коло запитань, які оформила протокольно у депутатські комісійні звернення до Генічеського міського голови (голови виконкому Генічеської міської ради) Тулупова О.В. та до керівників підконтрольних та підзвітних Генічеській міській раді  комунальних підприємств.

Доводжу до вашого відома перелік питань, які ставились до Голови Генічеської міської ради,  як до  Кінцевого бенефіціарному власнику ПАТ «УМБ Генічеськагробуд» Тулупову О.В. де Генічеська міська рада є власником 31,47%;частини майна: 

– Статут ВАТ (ПАТ) «УМБ Генічеськагробуд»;

– Відомості про регістратора акціонерного товариства;

– Рішення Генічеської міської ради, що приймались стосовно організаційної структури ВАТ (ПАТ) «УМБ Генічеськагробуд» та його діяльності;

– Відомості про органи управління та контролю акціонерного товариства та хто і з яких підстав представляв Генічеську міську раду в органах управління та загальних зборах, як власника контрольного пакету акцій 31,47%;

– Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців станом на дату перереєстрації (зміну назви) та на теперішній час;

– Балансові звіти про рух майна товариства, та його статутний капітал;

– Щорічні звіти про фінансово-господарську діяльністьтовариства починаючи з 2008 року;

– Щорічний звіт про отримання та розподіл дивідендів відфінансово-господарської діяльності товариства;

– Балансовий звіт Генічеської міської ради, в якомуобліковуються акції ВАТ (ПАТ) «УМБ Генічеськагробуд»;

– Договори оренди таакти прийому-передачі в 2008 році двох бульдозерів КП «Азовкомунсервіс», які вподальшому стали підставою стягнення з міської ради 118398,87 грн., рішення суду з цього приводу та платіжні доручення про перерахування коштів міськоюрадою.

– Надати інформацію, чи затверджувався річний звіт за 2015рік на загальних зборах акціонерів ВАТ (ПАТ) «УМБ Генічеськагробуд» згідно законом передбачених строків, якщо так, то надати його на розгляд комісії;

З вищевказаних питань міський голова  інформацію надав не в повному обсязі. Комісією було складено  повторне звернення з вище наведеного переліку питань на, яке інформацію  надав знову не повну.

Перелік питань, які ставилися до директора КП «Азовкомунсервіс» засновником якого є Генічеська міська рада:

– Надати дозвільну, проектно-кошторисну та виконавчу документацію (акти виконаних робіт) з будівництва (капітального, поточного ремонту якщо такий здійснювався) тротуарів міста Генічеська за період з 4 кварталу 2015 по 01.07. 2016 року, та окремо з 01.07.2016 по 26.12.2016 року

– Надати завірену належним чином  довідку про кількісний склад фізичних осіб,  абонентів  КП «Азовкомунсервіс»  та кількісним складом фізичних осіб боржників перед підприємством

– Надати завірену належним чином довідку про кількісний склад з їх назвами юридичних осіб, підприємств, установ, організацій  абонентів КП «Азовкомунсервіс» з обов’язковим переліком боржників.

– Надати звіт по всім без виключення використаним коштам Генічеської  міської ради, які були наданні для здійснення статутних завдань КП «Азовкомунсервіс» з переліком робіт на протязі 2016 року з урахуванням коштів, які використанні на утримання цеху благоустрою КП «Азовкомунсервіс»

З вищевказаних питань директор КП «Азовкомунсервіс»  інформацію надав не в повному обсязі. Комісією було складено  повторне звернення з вище наведеного переліку питань на, яке інформацію  надав знову не повну.

Перелік питань, які ставилися до  начальника КП «Генічеське ВУ ВКГ» засновником якого є Генічеська міська рада надати копії:

– дозвільної, проектно-кошторисної та виконавчої документації з будівництва (капітального ремонту, якщо такий здійснювався) артезіанських свердловин №5 та №9 в м. Генічеськ;

– Дозвільної з висновком екологічної інспекції, проектно-кошторисної та виконавчої документації із списання, тампонажу артезіанської свердловини №2 в м. Генічеськ та підстави для її списання;

– Дозвільної, проектно-кошторисної та виконавчої документації з будівництва, капітального ремонту (поточного ремонту якщо такий здійснювався) мереж водопостачання за друге півріччя 2015 року та шість місяців 2016 року; та окремо з 01.07.2016 по 26.07.2016 року

– Дозвільної, первинної бухгалтерської документації із списання основних засобів виробництва – повітроводів аеротенків очисних споруд, силового кабелю ААШВ 3*95, электро-двигунів, силового трансформатора 64кВт,двухступенчатого фекального  центробежного насосу та підстави для їх списанная;

– Документації з будівництва санітарних зон об’єктівводопостачання (артсвердловин), та витрат, повязаних з будівництвом ЛЕП… на 3-йартсвердловині;

– Дозвільної та проектно-кошторисної документації збудівництва очисних споруд на території ГНС.

– Надати завірену належним чином  довідку про кількісний склад фізичних осіб,  абонентів  КП «Генічеське ВУ ВКГ»

– Надати завірену належним чином довідку про кількісний склад з їх назвами юридичних осіб – підприємств, установ, організацій  абонентів КП «Генічеське ВУ ВКГ» з обов’язковим переліком боржників.

– Надати звіт по всім без виключення використаним коштам Генічеської  міської ради, які були наданні для здійснення статутних завдань КП «Генічеське ВУ ВКГ» з переліком робіт на протязі 2016 року.

З вищевказаних питань начальник КП «Генічеське ВУ ВКГ» інформацію надав не в повному обсязі. Комісією було складено  повторне звернення з вище наведеного переліку питань на, яке інформацію  надав знову не повну.

Перелік питань, які ставилися до  директора КП «Генічеський міський пляж»засновником якого є Генічеська міська рада надати копії:

– Дозвільної, проектно-кошторисної та виконавчої документації з капітального ремонту (будівництва), акти виконаних робіт хвилезахисної стіни.

– Надати договір оренди на земельну ділянку та договір оренди на комунальне майно  підприємства Генічеської міської ради «Генічеський міський пляж» із суб’єктом господарювання іншої форм власності «Альфа – регіон» та надати належним чином завірені копію рішення Генічеської міської ради, які надають право на передачу комунального майна та земель розташованих в м. Генічеську вул. Курортна 40 (Свердлова 40; територія КП «Генічеський міський пляж» іншим суб’єктам господарювання.

– Надати фінансовий звіт з інвестиційної діяльності підприємства «Альфа-регіон»  де чітко вказати, яку суму коштів через який банк на який рахунок КП «Генічеський міський пляж» інвестувались кошти та прозвітувати куди саме ці кошти були витрачені комунальним підприємством «Генічеський міський пляж», надати копії документів рішень Генічеської міської ради, які надають право інвестору «Альфа регіону» розміщувати торгівельно-розважальні об’єкти на земельній ділянці, яка розташована по вул. Курортна 40 (Свердлова 40) територія КП «Генічеський міський пляж»

– Надати балансовий звіт за 2012, 2013, 2014, 2015, 6 місяців 2016, та за 9 місяців 2016

– Надати документи рішення виконкому, сесії Генічеської міської ради, які регламентують порядок використання чи надання в використання іншим суб’єктам господарювання території КП «Генічеський міський пляж», а саме міські сходи.

– Надати звіт по всім без виключення використаним коштам Генічеської  міської ради, які були наданні з переліком робіт для здійснення статутних завдань КП «Генічеський міський пляж» на протязі 2016 року.

– Надати належним чином завірену копію документа, який надає КП «Генічеський міський пляж» право постійного використання земельної ділянки по вулиці Курортна 40 (Свердлова40)

З вищевказаних питань начальник КП «Генічеський міський пляж» інформацію надала не в повному обсязі. Комісією було складено  повторне звернення з вище наведеного переліку питань на, яке інформацію  надала знову не повну.

Взявши до уваги вище наведені факти, комісія приходить до висновку, що дії вищевказаних осіб, а саме Генічеського міського голови  , директора КП «Азовкомунсервіс», начальника КП «Генічеське ВУ ВКГ», директора КП «Генічеський міський пляж» є протиправними та незаконними, які в свою чергу унеможливили провести повну та всебічну перевірку ефективності та правомірності використання бюджетних коштів Генічеської громади . Тимчасова комісія залишає за собою право звернутися до правоохоронних органів з приводу перевищення повноважень посадовими особами органів місцевого самоврядування, в перешкоджанні законній діяльності тимчасової депутатської комісії, в не наданні повної інформації.

Комісія вирішила:

1.Звернутися до генеральної прокуратури України, Національного антикорупційного бюро для притягнення винних осіб до відповідальності, органи фінансової інспекції для перевірки ефективності використання бюджетних коштів та правомірності передачі об’єктів комунальної власності в оренду Комінальними підприємствами Генічеської міської ради. Та повідомити про дані заходи в засоби масової інформації.

2.Звернутись до голови мандатної комісії,що до надання висновків по вище наведеним фактам.

3.Звернутись до Генічеського міського голови с приводу дисциплінарного реагування та доцільності перебування на керівних посадах вище зазначених керівників – директорів комунальних підприємств Генічеської міської ради.

Голова комісії                                                                                           І.В. Скляренко


С таким отчетом не согласились руководство горсовета и директора некоторых коммунальных предприятий, а Александр Тулупов изложенную информацию назвал фарсом. В итоге, чтобы отчет принять к сведению, в зале не хватило голосов, а его дальнейшей судьбой члены комиссии просят заняться правоохранительные органы.

 Интересно, что на сессии присутствовал прокурор Генической местной прокуратуры Сергей Первак, но во время перерыва, не дождавшись результатов работы контрольной комиссии, он ушел.

ВИДЕО:

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Поділитися новиною
 • 10
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
загрузка...

8 thoughts on “ВРЕМЕННАЯ ДЕПУТАТСКАЯ КОМИССИЯ ОБНАРОДОВАЛА ОТЧЕТ. МЭР НАЗВАЛ ЭТО ФАРСОМ (видео)

 • 28 Лютого 2017 о 21:38
  Permalink

  НВ, чи буде звернення до правоохоронних органів, чи продовжить свою діяльність тимчасова контрольна комісія?
  Щодо діяльності комісії скажу тільки одне надавши відповіді на вищенаведені питання міський голова та підлеглі йому директори комунальних підприємств мали б дуже великі проблеми, хочеться вірити статю кримінального  кодексу, яку випрошував Тулупов у Мальваного все таки відчує на власній шкурі!

 • 28 Лютого 2017 о 22:03
  Permalink

  Доктора на комиссию проверить на адекватность… В горисполкоме проблемы видно без предоставления документов.Тулупов не управляет,не контролирует ситуацию, депутаты от большинства не уверено поддерживают мера, чего то боятся. Или начинают думать или одумываются.

 • 1 Березня 2017 о 01:03
  Permalink

  Люди, депутати розігрують чергову виставу. Якби ці депутати дійсно хотіли звернутися до правоохоронних органів, то зробили б це в будь-який момент раніше. У будь-який момент при порушенні закону, коли не давали документи, коли їх ігнорували, коли дурили і таке інше. А цього зроблено не було, отже нам показали чергову виставу, як голосно викривають у чомусь. Детектив, ШОУ для дурнів! Сьогодні одні викривають інших, завтра другі викриють третіх або перших. Все це буде. Але залишатиметься тільки ВИСТАВОЮ.
  Балачки, плітки. Та й годі. 22

 • 1 Березня 2017 о 01:17
  Permalink

  Интересно, что на сессии присутствовал прокурор Генической местной прокуратуры Сергей Первак, но во время перерыва, не дождавшись результатов работы контрольной комиссии, он ушел.

  Не згодна, нічого цікавого. Справа в тому, що у прокурора вже  немає повноважень контролювати діяльність органів місцевого самоврядування, тому його присутність, хіба що,  не дозволила перейти сторонам конфлікту до штовханини чи ще чогось. Все ж таки прокурор є співробітником правоохоронних органів і провокувати його недоречно.
  Якщо незрозуміло, я нагадаю, які зараз покладені функції на прокуратуру:

  Закон про прокуратуру http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1697-18
  Стаття 2. Функції прокуратури
  1. На прокуратуру покладаються такі функції:
  1) підтримання державного обвинувачення в суді;
  2) представництво інтересів громадянина або держави в суді у випадках, визначених цим Законом;
  3) нагляд за додержанням законів органами, що провадять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство;
  4) нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян.
  2. З метою реалізації своїх функцій прокуратура здійснює міжнародне співробітництво.
  3. На прокуратуру не можуть покладатися функції, не передбачені Конституцією України.
  03
  Тому  при гучних звинуваченнях присутнім мав бути прокурор або  відсутнім, сенсу для депутатів ніякого. 22

 • 1 Березня 2017 о 07:29
  Permalink

  Представителям временной комиссии не никакого смысла вносить в отчёт не правдивые сведения, а людям имеющим прямой доступ к бюджету как раз есть, что скрывать ,поэтому такая возня и идёт. Позиция прокурора понятна, он хочет остаться в стороне от ,якобы, не имеющих отношения к правоохранительным органам внутридепутатским разборкам. Но не всё так просто, серьёзные негативные последствия, как для мошенников, так и для громады города, последуют, хотя мошенники ,скорее всего, в очередной раз  при помощи тех же правоохранителей опять уйдут от ответственности,а весь груз негатива упадёт на жителей города.

Залишити відповідь

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: